OKข่าวสาร

SENA คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้พัฒนาที่พักอาศัยประหยัดไฟเบอร์ 5 ตอกย้ำจุดยืนแบรนด์ ขับเคลื่อนความยั่งยืน – รักษ์โลก

SENA คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5) ประจำปี 2566 ประเภท บ้านที่อยู่อาศัย จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยแบบก่อสร้างที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ ได้แก่ โครงการ SENA GRAND HOME BANGNA KM.29 แบบบ้าน KYARA (XL) ที่ผ่านเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพพลังงาน และเกณฑ์นวัตกรรมการออกแบบพึ่งพาธรรมชาติ

จากรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการสร้างบ้านแบบเสนาดีเวลลอปเมนท์ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดการออกแบบบ้านพลังงานเป็นศูนย์ จากการร่วมมือกับบริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป พันธมิตรจากญี่ปุ่น  ในการพัฒนาโครงการบ้านที่มีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม (Passive Design) และเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน (Active Design) ไปจนถึงการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาสร้างเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เพื่อใช้ภายในบ้าน อาทิ เช่น การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “SENA  มุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการลดใช้พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยโครงการ SENA GRAND HOME BANGNA KM.29 (ขนาด XL)  มีจุดเด่นด้านการประหยัดพลังงาน ด้วยคอนเซ็ปต์บ้านพลังงานเป็นศูนย์ (Zero Energy House) ผ่านการใช้หลังคาโซล่าร์เซลล์ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า, การใช้วัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การออกแบบที่ช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้าน ฯลฯ  ซึ่งด้วยองค์ประกอบดังกล่าวผสานกับการออกแบบอื่นๆ จึงทำให้สามารถลดใช้ไฟฟ้าสูงสุดได้ถึง 14%