Explore Unit

ยูนิต โปรดี จาก SENA

(4 ห้อง)
1/3

ปีติ สุขุมวิท 101 (0305)


ผ่อนชำระรายเดือน

23,411.00 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 70,233.00 บาท

เปลี่ยนนิยามใหม่ที่ทำให้การใช้ชีวิตคนเมืองของคุณไม่วุ่นวายอีกต่อไป

ที่ PITI SUKHUMVIT 101 | ปีติ สุขุมวิท 101 คุณจะสามารถดื่มด่ำกับความเงียบสงบ

และความสะดวกสบายที่ผสานกันอย่างลงตัว สู่อีกขั้นของการใช้ชีวิตใจกลางคอนโดสุขุมวิท

พร้อมให้บริการ Elite Service ระดับ โรงแรม 5 ดาว โดยผู้นำด้านการบริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรม

และอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผู้ซึ่งสั่งสมประสบการณ์ด้านการบริหารมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ

คุณจึงมั่นใจได้ว่า จะได้สัมผัสกับบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกระดับห้าดาว

เพื่อการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายเหนือระดับ

1/4

ปีติ สุขุมวิท 101 (1812)


ผ่อนชำระรายเดือน

60,680.00 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 182,040.00 บาท

เปลี่ยนนิยามใหม่ที่ทำให้การใช้ชีวิตคนเมืองของคุณไม่วุ่นวายอีกต่อไป

ที่ PITI SUKHUMVIT 101 | ปีติ สุขุมวิท 101 คุณจะสามารถดื่มด่ำกับความเงียบสงบ

และความสะดวกสบายที่ผสานกันอย่างลงตัว สู่อีกขั้นของการใช้ชีวิตใจกลางคอนโดสุขุมวิท

พร้อมให้บริการ Elite Service ระดับ โรงแรม 5 ดาว โดยผู้นำด้านการบริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรม

และอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผู้ซึ่งสั่งสมประสบการณ์ด้านการบริหารมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ

คุณจึงมั่นใจได้ว่า จะได้สัมผัสกับบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกระดับห้าดาว

เพื่อการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายเหนือระดับ

1/4

ปีติ สุขุมวิท 101 (1001)


ผ่อนชำระรายเดือน

43,132.00 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 129,396.00 บาท

เปลี่ยนนิยามใหม่ที่ทำให้การใช้ชีวิตคนเมืองของคุณไม่วุ่นวายอีกต่อไป

ที่ PITI SUKHUMVIT 101 | ปีติ สุขุมวิท 101 คุณจะสามารถดื่มด่ำกับความเงียบสงบ

และความสะดวกสบายที่ผสานกันอย่างลงตัว สู่อีกขั้นของการใช้ชีวิตใจกลางคอนโดสุขุมวิท

พร้อมให้บริการ Elite Service ระดับ โรงแรม 5 ดาว โดยผู้นำด้านการบริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรม

และอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผู้ซึ่งสั่งสมประสบการณ์ด้านการบริหารมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ

คุณจึงมั่นใจได้ว่า จะได้สัมผัสกับบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกระดับห้าดาว

เพื่อการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายเหนือระดับ

1/3

ปีติ สุขุมวิท 101 (0208)


ผ่อนชำระรายเดือน

22,960.00 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 68,880.00 บาท

เปลี่ยนนิยามใหม่ที่ทำให้การใช้ชีวิตคนเมืองของคุณไม่วุ่นวายอีกต่อไป

ที่ PITI SUKHUMVIT 101 | ปีติ สุขุมวิท 101 คุณจะสามารถดื่มด่ำกับความเงียบสงบ

และความสะดวกสบายที่ผสานกันอย่างลงตัว สู่อีกขั้นของการใช้ชีวิตใจกลางคอนโดสุขุมวิท

พร้อมให้บริการ Elite Service ระดับ โรงแรม 5 ดาว โดยผู้นำด้านการบริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรม

และอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผู้ซึ่งสั่งสมประสบการณ์ด้านการบริหารมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ

คุณจึงมั่นใจได้ว่า จะได้สัมผัสกับบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกระดับห้าดาว

เพื่อการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายเหนือระดับ